De sportarts

De sportarts

De in ons centrum gevestigde sportarts maakt deel uit van SMA Olympia. Vanaf eind augustus 2019 zal Maarten van Oosterbos als sportarts binnen het Sport Medisch Centrum Almere aanwezig zijn. Hij biedt sportmedische kennis aan een breed sportpubliek aan, ongeacht niveau of leeftijd. Het SMA Olympia is er dus niet alleen voor topsporters; iedereen kan profiteren van deze sportspecifieke kennis. Daarbij kan direct worden overlegd met alle andere deskundigen in het centrum. Zonodig kan in overleg een aanvullend onderzoek worden afgenomen. Een snelle en deskundige diagnose en behandeling besparen bij blessures veel tijd.

Blessureconsult

Consulten bij klachten

U kunt bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose van klachten die u beperken in uw sportbeoefening. Alle aspecten van sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts in overleg met u of, en zo ja welke, vervolgbehandeling zal plaatsvinden. Vaak kan de sportarts u zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema's. U kunt bij de sportartsen ook terecht met vragen over training, medicijnen, supplementen, schoeisel en medische problemen in relatie met sportbeoefening.

Contact een van onze sportartsen
Bel vrijblijvend: 036-3034000
Sportmedisch onderzoek

Sportmedisch onderzoek

Advisering over geschiktheid en sportprestatie. Steeds meer mensen willen sporten en willen weten welke sport het beste bij hen past. Het SMA biedt diverse mogelijkheden om hier een gedegen advies over te geven. De aangeboden pakketten zijn aangepast aan sportintensiteit en leeftijd. Deze pakketten kunnen onder andere bestaan uit een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat , een hartfilmpje, een longfunctietest en/of een inspanningstest. Inspanningstesten analyseren gezondheidsrisico's en bieden nuttige informatie om de huidige conditie te verbeteren. Daarnaast zijn er een aantal takken van sport (bijvoorbeeld duik-, auto- en motorsport) waarvoor het ondergaan van een sportkeuring verplicht is. Voor deze verplichte keuringen biedt het SMA diverse mogelijkheden.

Begeleiding

Begeleiding

U kunt een sportarts incidenteel bezoeken. Maar u kunt ook een totaalpakket afnemen voor uzelf, een vereniging of een evenement. Begeleiding over een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) bestaat uit een combinatie van consulten en advisering. Aan de hand van het wedstrijdschema en de doelstellingen voor het seizoen wordt een specifiek pakket samengesteld. Dit kan bestaan uit een keuring, inspanningstests, het bijhouden van een logboek, consulten bij blessures, specifieke krachttraining, voedingsadviezen, mentale training, etc. Een goed op elkaar afgestemd begeleidingsteam van meerdere disciplines is ideaal. Nauwe samenwerking met de trainer geeft de beste garanties op resultaat.

Vergoeding

Vergoeding

Veel zorgverzekeraars vergoeden via het aanvullende pakket consulten en/of (een gedeelte van) sportkeuringen. Controleer of informeer anders van tevoren bij uw zorgverzekeraar.

De sportarts

De in ons centrum gevestigde sportarts maakt deel uit van SMA Olympia. Vanaf eind augustus 2019 zal Maarten van Oosterbos als sportarts binnen het Sport Medisch Centrum Almere aanwezig zijn. Hij biedt sportmedische kennis aan een breed sportpubliek aan, ongeacht niveau of leeftijd. Het SMA Olympia is er dus niet alleen voor topsporters; iedereen kan profiteren van deze sportspecifieke kennis. Daarbij kan direct worden overlegd met alle andere deskundigen in het centrum. Zonodig kan in overleg een aanvullend onderzoek worden afgenomen. Een snelle en deskundige diagnose en behandeling besparen bij blessures veel tijd.