De sportarts

Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Sportartsen kijken naar het volledige bewegingsapparaat in combinatie met hartfunctie, longfunctie en algemene conditie om zo een duidelijke diagnose te stellen. De werkzaamheden van onze sportartsen zijn op te delen in twee groepen; blessure consultenen sportmedische onderzoeken.

De sportarts

De in ons centrum gevestigde sportarts Daan van de Pol maakt deel uit van SMA Olympia. Vandaar uit bieden zij sportmedische kennis aan een breed sportpubliek aan, ongeacht niveau en/of leeftijd. Het SMA Olympia is er dus niet alleen voor topsporters; iedereen kan profiteren van deze sportspecifieke kennis. Snelle, deskundige diagnosevorming en behandeling besparen veel tijd bij blessures Daarbij kan direct worden overlegd met alle andere deskundigen in het centrum. Zonodig kan in overleg een aanvullend onderzoek worden afgenomen.

Blessureconsult

Consulten bij klachten

Met een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist kunt u bij ons terecht voor alle klachten die u beperken bij sporten en bewegen. De sportarts voert uitgebreid medisch onderzoek uit en onderzoekt de oorzaak van de blessure om zo tot een duidelijke diagnose te komen. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek verricht in de vorm van een echo, röntgenfoto of MRI scan.
Vanuit de diagnose wordt samen met u een helder behandelplan opgesteld, zodat u verantwoordelijk en doelgericht aan uw herstel kunt gaan werken.

Contact een van onze sportartsen
Bel vrijblijvend: 036-3034000
Sportmedisch onderzoek

Sportmedisch onderzoek

Advisering over geschiktheid en sportprestatie. Steeds meer mensen willen sporten en willen weten welke sport het beste bij hen past. Het SMA biedt diverse mogelijkheden om hier een gedegen advies over te geven. De aangeboden pakketten zijn aangepast aan sportintensiteit en leeftijd. Deze pakketten kunnen onder andere bestaan uit een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat , een hartfilmpje, een longfunctietest en/of een inspanningstest. Inspanningstesten analyseren gezondheidsrisico's en bieden nuttige informatie om de huidige conditie te verbeteren. Daarnaast zijn er een aantal takken van sport (bijvoorbeeld duik-, auto- en motorsport) waarvoor het ondergaan van een sportkeuring verplicht is. Voor deze verplichte keuringen biedt het SMA diverse mogelijkheden.

Naast de consulten bij klachten, kunt u bij onze sportartsen ook terecht voor sportmedisch onderzoek (in de volksmond ook wel 'sportkeuring' genoemd). Deze onderzoeken zijn belangrijk als u op een verantwoorde manier wilt sporten of als u topsport beoefend.

Er zijn verschillende sportmedische pakketten aangepast aan sportintensiteit en leeftijd. Deze pakketten kunnen onder andere bestaan uit een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat, een hartfilmpje, longfunctietest en/of een inspanningstest. Inspanningstesten worden gedaan om gezondheidsrisico's te analyseren en bieden nuttige informatie om de huidige conditie te verbeteren. Daarnaast zijn er een aantal takken van sport (bijvoorbeeld duik-, auto- en motorsport) waarvoor het ondergaan van een sportkeuring verplicht is. Voor deze verplichte keuring biedt het SMA diversie mogelijkheden. Hieronder vindt u een overzicht van alles aangeboden sportmedische onderzoeken:

 

 

Begeleiding

Begeleiding

U kunt een sportarts incidenteel bezoeken. Maar u kunt ook een totaalpakket afnemen voor uzelf, een vereniging of een evenement. Begeleiding over een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) bestaat uit een combinatie van consulten en advisering. Aan de hand van het wedstrijdschema en de doelstellingen voor het seizoen wordt een specifiek pakket samengesteld. Dit kan bestaan uit een keuring, inspanningstests, het bijhouden van een logboek, consulten bij blessures, specifieke krachttraining, voedingsadviezen, mentale training, etc. Een goed op elkaar afgestemd begeleidingsteam van meerdere disciplines is ideaal. Nauwe samenwerking met de trainer geeft de beste garanties op resultaat.

Vergoeding

Vergoeding

In onderstaande tabel vindt u informatie over de vergoedingen per onderzoek en zorgverzekeraar. Kijk voor een volledig overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar op: www.sportzorg.nl/vergoeding-sportzorg